Roll of Honour  

 H.S.C Toppers


Name Percentage Academic Year
   Maurya Jyoti Suresh 82.46% 2017-2018
   Gaud Aman Kumar Sanjay kumar 82% 2017-2018
   Gupta Neetal Vinod 81.5% 2017-2018
   Dubey Abhay Kumar Vijay Kumar 78% 2017-2018
   Khan Sabanoor Karam Husain 75.07% 2017-2018
   Kalyan Rajinder Singh Ranjit Singh 73% 2017-2018

 S.S.C Toppers


Name Percentage Academic Year
   Chourasia Bhumika Jay kumar 94.20% 2017-2018
   Patel Akash Bantesh 93.40% 2017-2018
   Karmakar Abanti Asok 93% 2017-2018
   Jaiswal Nikesh Vimlesh 92.80% 2017-2018
   Yadav Anjali Arun 91% 2017-2018
   Jaiswal Shivam Rakeshchand 87.60% 2017-2018
   Pathak Sujeet Kumar Vijay Kumar 87.60% 2017-2018
>